ਬਹੁਤ ਗਲਤ بہت غلط

 ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ
 

ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ
 

بہت غلط کیتا اسیں

 

سنتوکھ سنگھ دھیر 

ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ
ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ
 ਕਿਉਂਕਿ  ਫੇਰ ਆਪ ਸਾਨੂੰ
 

ਜ਼ਾਰ ਬਣਨਾ ਪੈ ਗਿਆ।

 

ਜ਼ਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ 
ਸੂਰਜ ਜੇ ਚੜ੍ਹਨ
 

ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਪੁੱਛ ਚੜ੍ਹਨ,
 

ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਆਏ
 

ਸੂਰਜਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ
 

ਪੁੱਛ ਪੁੱਛ ਚੜ੍ਹੋ
 

ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਮਕਣਾ ਹੈ
 

ਪੁੱਛ ਪੁੱਛ ਚਮਕੋ।

 

ਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਲਵਾਰ 
ਕਤਲਗਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ
 

ਖੂੰਟੀ ਉਤੇ ਨੰਗੀ
 

ਅਸੀਂ ਖੂੰਟੀ ਉਤੋਂ ਲਾਹੀ
 

ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਵਾਂਗ
 

ਲਾਲ ਸੂਹੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ
 

ਕਤਲਗਾਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ।

 

ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ 
ਜਿਹੜਾਂ ਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ
 

ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਰ ਆਪ ਸਾਨੂੰ
 

ਜ਼ਾਰ ਬਣਨਾ ਪੈ ਗਿਆ।

 

ਜ਼ਾਰ ਚਲੇ ਗਏ 
ਤਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜੜੇ
 

ਹੀਰੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ
 

ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ
 

ਦਿਲ ਧਰਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ
 

ਤਾਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਨ ਨਹੀਂ
 

ਅਸੀਂ ਉਹਨਾ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ
 

ਜੁੱਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਜੜ ਲਿਆ।

 

ਹਉਮੈਂ-ਹੰਕਾਰ 
ਨਹੀਂ, ਪੰਜੇ ਹੀ ਵਿਕਾਰ
 

ਸੋਗਵਾਰ ਬੈਠੇ ਸਨ
 

ਚਲੇ ਗਏ ਜ਼ਾਰ,
 

ਅਸੀਂ ਇਹਨਾ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਹੀ
 

ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਝਿਆ
 

ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ
 

ਤੇ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਖ਼ੂਨ ਦੀਆਂ
 

ਨਾੜਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਲਿਆ।

 

ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ 
ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ
 

ਕਿਉਂਕਿਫੇਰ ਆਪ ਸਾਨੂੰ
 

ਜ਼ਾਰ ਬਣਨਾ ਪੈ ਗਿਆ 

 

 

 

 

 

 بہت غلط کیتا اسیں 

   جہڑا زار نوں ماریا 

کیونکہ پھیر آپ سانوں 

زار بننا پے گیا۔ 

زار چاہندے سن 

سورج جے چڑھن 

سانوں پچھ پچھ چڑھن، 

پھیر اسیں آئے 

سورجاں نوں آکھیا 

پچھ پچھ چڑھو 

کنا کو چمکنا ہے 

پچھ پچھ چمکو۔ 

زار دی تلوار 

قتل گاہاں دا شنگار 

کھونٹی اتے ننگی 

اسیں کھونٹی اتوں لاہی 

تے بھارت دی دلہن وانگ 

لال سوہے رنگاں نال 

قتل گاہ شنگاری۔ 

بہت غلط کیتا اسیں 

جہڑاں زار نوں ماریا 

کیونکہ پھیر آپ سانوں 

زار بننا پے گیا۔ 

زار چلے گئے 

تاجاں وچ جڑے 

ہیرے اداس ہو گئے 

سانوں ایہناں  ہیریاں دا 

دل دھراؤنا پے گیا 

تاج تاں ہن سن نہیں 

اسیں اہناں ہیریاں نوں 

جتیاں ‘تے جڑ لیا۔ 

 ہومیں(انا) ہنکار 

نہیں، پنجے ہی وکار 

سوگوار بیٹھے سن 

چلے گئے زار، 

اسیں اہنا ں پنجاں دے ہی 

ہنجھوآں نوں پونجھیا 

گلے نال لایا 

تے پھیر اپنے خون دیاں 

ناڑاں وچ پا لیا۔ 

بہت غلط کیتا اسیں 

جہڑا زار نوں ماریا 

کیونکِہ پھیر آپ سانوں 

زار بننا پے گیا 

Hi, Stranger! Leave Your Comment...

Name (required)
Email (required)
Website
 
UA-19527671-1 http://www.sanjhapunjab.net