Hari pur

  ہری پور تے ہری سنگھ نلوا گلشن دیال ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਗੁਲਸ਼ਨ ਦਿਆਲ (more…)

Continue Reading...

Gullu says

ਫੜ੍ਹਾਂ ਗੁਲਸ਼ਨ ਦਿਆਲ پھڑاں گلشن دیال (more…)

Continue Reading...

grip of dreams

انتظار ایک اجنبی کا گلشن دیال इंतिज़ार एक अजनबी का गुलशन दयाल اڈیک اک اجنبی دی  گلشن دیال ਗੁਲਸ਼ਨ ਦਿਆਲ ਉਡੀਕ ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ ਦੀ (more…)

Continue Reading...

gullu says

گْلو  کہندی  اے گلشن دیال ਗੁੱਲੂ ਕਹਿੰਦੀ ਏਗੁਲਸ਼ਨ ਦਿਆਲ (more…)

Continue Reading...

awards

ਅਵਾਰਡ ਗੁਲਸ਼ਨ ਦਿਆਲ   ایوارڈ گلشن دیال ۔ کیلیفورنیا  امریکہ (more…)

Continue Reading...

Gulshan deyal da tara

ਉਸ ਤਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੱਬਤ ਗੁਲਸ਼ਨ ਦਿਆਲ  اس تارے دا نام محبت“ گلش دیال کیلے فورنیا  امریکہ ” इस तारे दा नाम मुहब्बतगुलुश दयाल कैलीफोर्निया अमरीका (more…)

Continue Reading...

Valentines Day2

گلشن دیال ਗੁਲਸ਼ਨ ਦਿਆਲ     (more…)

Continue Reading...

nostalgia fit

گلشن دیال سیال دے دن ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਿਨ  موسم سرما کے دن ਗੁਲਸ਼ਨ ਦਿਆਲ मौसम-ए-सरमा के  दिन     (more…)

Continue Reading...

Red green light

ਲਾਲ ਹਰੀ ਬੱਤੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਦਿਆਲ لال ہری بتی گلشن دیال   (more…)

Continue Reading...

2 poems

  ਅਜੀਬ ਉਦਾਸੀਆਂ ਗੁਲਸ਼ਨ ਦਿਆਲ عجیب اداسیاں گلشن دیال     (more…)

Continue Reading...

UA-19527671-1 http://www.sanjhapunjab.net